‘Haiku’

‘Kono michi ya yuku hito nashi ni aki no kure’ Matsuo Basho Serie de veintisiete fotografías (aquí se muestra una selección).

Scroll Up